Τι είναι η μυωπία και ο αστιγματισμός και που οφείλονται

Η μυωπία είναι  η κατάσταση όπου η μακρινή όραση χωρίς γυαλιά ή φακούς επαφής είναι θολή. Στον αστιγματισμό η όραση είναι θολή και μακριά και κοντά.

Η μυωπία οφείλεται σε πιο μεγάλο αξονικό μήκος του οφθαλμού από το φυσιολογικό οπότε εμποδίζεται η μακρινή όραση ενώ στον αστιγματισμό ο κερατοειδής δεν είναι τελείως συμμετρικός οπότε η όραση είναι θολή.

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την όραση στη μυωπία ή / και τον αστιγματισμό

Αφού υπολογίσουμε το διαθλαστικό σφάλμα του οφθαλμού, μπορούμε με τη χρήση κατάλληλων βοηθημάτων (γυαλιά, φακοί επαφής) να βελτιώσουμε την όραση. Άριστη ποιότητα όρασης επιτυγχάνεται με τις επεμβάσεις Laser όπου επιτυγχάνεται ανεξαρτησία από γυαλιά ή φακούς επαφής.

Τι είναι οι διαθλαστικές επεμβάσεις Laser και ποιες τεχνικές υπάρχουν

Με τη χρήση της τεχνολογίας Laser είναι εφικτές θεραπείες υψηλής ακρίβειας όπου αλλάζουμε το σχήμα του κερατοειδούς άρα και τη συνολική διάθλαση του ματιού. Έτσι διορθώνονται η μυωπία και ο αστιγματισμός. Υπάρχουν αρκετοί τύποι διαθλαστικών επεμβάσεων. Κάθε τύπος επέμβασης  έχει συγκεκριμένο εύρος διαθλαστικών ανωμαλιών που μπορεί να διορθώσει.

Οι δύο κυριότεροι τύποι διαθλαστικών επεμβάσεων σήμερα είναι:

  • Femto- LASIK (Femtosecond -Laser in Situ Keratomileusis: εντοπισμένη φωτοδιαθλαστική κερατοσμίλευση)

Στην μέθοδο αυτή χρησιμοποιούμε δύο Laser: το Femto-Laser και το Εxcimer-Laser.  Αρχικά δημιουργούμε έναν κερατοειδικό κρημνό (flap) με το  Femto-Laser, που επιτρέπει στο χειρουργό να είναι ιδιαίτερα ακριβής όσον αφορά το μέγεθος και το πάχος του flap.  Ύστερα σμιλεύουμε το υποκείμενο κερατοειδικό στρώμα ανάλογα με τη διάθλαση του ασθενούς με το Εxcimer-Laser. Στη συνέχεια  το flap επανατοποθετείται στην αρχική του θέση. Η αποκατάσταση της όρασης είναι ταχύτατη.

  • Trans- PRK (Transepithelial Photorefractive Keratectomy: Διεπιθηλιακή Φωτοδιαθλαστική Κερατεκτομή)

Στην μέθοδο αυτή το επιθήλιο του κερατοειδούς αφαιρείται με Laser και το υποκείμενο στρώμα του κερατοειδούς αναδιαμορφώνεται με την βοήθεια του Laser και ανάλογα με τη διάθλαση του ασθενούς. Στο τέλος της διαδικασίας τοποθετείται θεραπευτικός φακός επαφής ο οποίος αφαιρείται από τον θεράποντα ιατρό μετά από λίγες μέρες, μόλις τελειώσει η επιθηλιοποίηση του κερατοειδούς.

Είναι ασφαλείς οι διαθλαστικές επεμβάσεις; Είμαι κατάλληλος για LASER

Για να κάνετε οποιαδήποτε διαθλαστική επέμβαση προϋποθέσεις είναι:

  • Να είστε πάνω από 18 ετών και η διάθλαση σας να είναι σταθερή
  • Να μην πάσχετε από άλλες οφθαλμολογικές παθήσεις (π.χ. κερατόκωνος)
  • Να μην είστε σε περίοδο εγκυμοσύνης ή θηλασμού
  • Ο λεπτομερέστατος προεγχειρητικός έλεγχος
© 2021- Dr ΠΑΤΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος - Enfold Theme by Kriesi