Η υαλοειδεκτομή είναι το χειρουργείο για την αντιμετώπιση παθήσεων του οπίσθιου ημιμορίου του οφθαλμού. Το υαλοειδές είναι μια ουσία σαν γέλη που γεμίζει το εσωτερικό του ματιού. Η υαλοειδεκτομή είναι ένας τύπος χειρουργικής επέμβασης όπου αφαιρείται το υαλοειδές για την αντιμετώπιση προβλημάτων του αμφιβληστροειδούς και της ωχράς κηλίδας.

Κατά τη διάρκεια της υαλοειδεκτομής διενεργούνται πολύ μικρές τομές μέσω των οποίων και με τη βοήθεια μικροεργαλείων μπορεί ο χειρούργος να διορθώσει προβλήματα στο οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού.

Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

Οπή ωχράς κηλίδας

Επιαμφιβληατροειδική μεμβράνη

Αιμοραγία υαλοειδούς

Επιπλοκές επέμβασης καταρράκτη (παρεκτοπισμένος φακός)

Ενδοφθάλμια αιμοραγία

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Αιμοραγία ωχράς κηλίδας

© 2021- Dr ΠΑΤΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος - Enfold Theme by Kriesi