Η ωχρά κηλίδα είναι η μικρή αυτή περιοχή στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς, η οποία είναι υπεύθυνη για την ευκρινή, λεπτομερή όραση. Η ωχρά κηλίδα συνήθως απλώνεται στο πίσω μέρος του ματιού, σαν φιλμ που καλύπτει το πίσω μέρος της κάμερας. Το υαλώδες είναι η διαυγής ουσία που μοιάζει με γέλη και γεμίζει το εσωτερικό του ματιού. Καθώς το υαλώδες ωριμάζει σταδιακά καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής, συρρικνώνεται και απομακρύνεται από τον αμφιβληστροειδή. Σε μερικούς ανθρώπους το υαλώδες μπορεί να παραμείνει μερικώς επικολλημένο στην ωχρά κηλίδα. Σε αυτούς τους ανθρώπους το υαλώδες έλκει επιφάνεια της ωχράς κηλίδας και παραμορφώνει τη φυσιολογική ανατομία της με συνέπεια την υαλωειδοωχρική έλξη

Συμπτώματα της υαλωειδοωχρικής έλξης

Η κατάσταση είναι σταθερή στις περισσότερες περιπτώσεις με ήπια συμπτωματολογία. Δεδομένου ότι η ωχρά κηλίδα είναι υπεύθυνη για την ευκρινή όραση, η θολερότητα είναι το συχνότερο σύμπτωμα. Καθώς η ωχρά κηλίδα έλκεται, αρχίζει να διογκώνεται (οίδημα) και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αναπτυχθεί έως και οπή ωχράς κηλίδας. Με ακόμα περισσότερο οίδημα, η κεντρική όραση μπορεί να γίνει πολύ θολή και παραμορφωμένη. Εάν αναπτυχθεί οπή, εμφανίζεται ένα τυφλό σημείο στο κέντρο της όρασης. Γενικά, οι άνθρωποι δεν τυφλώνονται από την έλξη του υαλοειδούς. Ακόμα και στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, συνήθως η περιφερειακή ή η πλευρική όραση διατηρείται σχεδόν πάντα.

Διάγνωση της υαλωειδοωχρικής έλξης

Η δίαγνωση γίνεται μέσω της κλινικής εξέτασης και της εξέτασης OCT εντός ολίγων λεπτών.

Θεραπεία της υαλωειδοωχρικής έλξης

Η θεραπεία δεν είναι απαραίτητη εάν τα συμπτώματα είναι ήπια. Όταν η έλξη προκαλεί απώλεια της όρασης ή τα συμπτώματα αρχίζουν να εμποδίζουν σημαντικά το διάβασμα και τη διενέργεια απλών καθημερινών λειτουργιών, τότε συνιστάται χειρουργική επέμβαση. Η χειρουργική επέμβαση υαλοειδεκτομής είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία για την άρση της υαλωειδοωχρικής έλξης. Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης το υαλώδες αφαιρείται από το μάτι. Εάν συνυπάρχει ιστός που αναπτύσσεται πάνω από την ωχρά κηλίδα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικρολαβίδα για την αφαίρεση της μεμβράνης. Σε πολύ επιλεγμένους ασθενείς, μια ένεση φαρμάκου στον οφθαλμό μπορεί να προκαλέσει την απελευθέρωση της υαλοειδούς έλξης χωρίς την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης.

Πρόγνωση

Σχεδόν όλοι οι ασθενείς διαπιστώνουν βελτίωση μετεγχειρητικά. Η τελική οπτική οξύτητα εξαρτάται κυρίως από τη χρονιότητα και το μέγεθος της βλάβης.

© 2021- Dr ΠΑΤΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος - Enfold Theme by Kriesi