Εάν ο βολβός έχει μήκος μικρότερο του φυσιολογικού, οι ακτίνες φωτός συναντώνται πίσω από τον αμφιβληστροειδή. Για τον λόγο αυτόν δεν γίνονται ευκρινώς αντιληπτά τα σε κοντινή απόσταση ευρισκόμενα αντικείμενα, σε μεγάλου βαθμού υπερμετρωπία δε ούτε αυτά που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση.

                   Φυσιολογικός οφθαλμός              Οφθαλμός με υπερμετρωπία

Θεραπεία

Όπως με τον αστιγματισμό και τη μυωπία τις περισσότερες φορές είναι αναγκαία για την ευκρινή όραση η χρήση φακών επαφής ή γυαλιών. Η υπερμετρωπία μπορεί να διορθωθεί με χρήση ακτίνων laser (LASIKPRK)

Χαρακτηριστική των υπερμετρωπικών είναι η εμφάνιση πρεσβυωπίας σε μικρότερη ηλικία από ότι στους εμμετρωπικούς (¨φυσιολογικούς¨).

© 2021- Dr ΠΑΤΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος - Enfold Theme by Kriesi