Ο υπερηχογράφος οφθαλμού και οφθαλμικού κόγχου χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας για τη μέτρηση και την παραγωγή λεπτομερών εικόνων της τροχιάς των ματιών και του κόγχου (το οστέινο περίβλημα του ματιού στο κρανίο).

Η εξέταση είναι ανώδυνη κι ολοκληρώνεται εντός ολίγων λεπτών και δεν απαιτεί προετοιμασία.

Συχνότερες ενδείξεις

  • Τραύμα
  • Όγκος
  • Ξένο σώμα στο εσωτερικό του βολβού
  • Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς
  • Αποκόλληση χοριοειδούς
  • Φλεγμονές (π.χ. σκληρίτιδα)
  • Παθήσεις του οπτικού νεύρου (π.χ. drusen)
  • Παθήσεις του υαλώδους
  • Μετεγχειρητική εκτίμηση