Με τη χρήση της τεχνολογίας Laser είναι εφικτές θεραπείες υψηλής ακρίβειας όπου αλλάζουμε το σχήμα του κερατοειδούς άρα και τη συνολική διάθλαση του ματιού. Έτσι διορθώνονται η μυωπία και ο αστιγματισμός. Υπάρχουν αρκετοί τύποι διαθλαστικών επεμβάσεων. Κάθε τύπος επέμβασης  έχει συγκεκριμένο εύρος διαθλαστικών ανωμαλιών που μπορεί να διορθώσει.

Οι δύο κυριότεροι τύποι διαθλαστικών επεμβάσεων σήμερα είναι:

  • Femto- LASIK (Femtosecond -Laser in Situ Keratomileusis: εντοπισμένη φωτοδιαθλαστική κερατοσμίλευση)

Στην μέθοδο αυτή χρησιμοποιούμε δύο Laser: το Femto-Laser και το Εxcimer-Laser.  Αρχικά δημιουργούμε έναν κερατοειδικό κρημνό (flap) με το  Femto-Laser, που επιτρέπει στο χειρουργό να είναι ιδιαίτερα ακριβής όσον αφορά το μέγεθος και το πάχος του flap.  Ύστερα σμιλεύουμε το υποκείμενο κερατοειδικό στρώμα ανάλογα με τη διάθλαση του ασθενούς με το Εxcimer-Laser. Στη συνέχεια  το flap επανατοποθετείται στην αρχική του θέση. Η αποκατάσταση της όρασης είναι ταχύτατη.

  • Trans- PRK (Transepithelial Photorefractive Keratectomy: Διεπιθηλιακή Φωτοδιαθλαστική Κερατεκτομή)

Στην μέθοδο αυτή το επιθήλιο του κερατοειδούς αφαιρείται με Laser και το υποκείμενο στρώμα του κερατοειδούς αναδιαμορφώνεται με την βοήθεια του Laser και ανάλογα με τη διάθλαση του ασθενούς. Στο τέλος της διαδικασίας τοποθετείται θεραπευτικός φακός επαφής ο οποίος αφαιρείται από τον θεράποντα ιατρό μετά από λίγες μέρες, μόλις τελειώσει η επιθηλιοποίηση του κερατοειδούς.

© 2021- Dr ΠΑΤΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος - Enfold Theme by Kriesi